Hedefimiz...

Hedefimiz sadece, cocuklarin yuvada geçirdikleri zamanı, mutlu oldukları güzel ve neşeli anlar yaşadıkları bir yuva olarak animsamalari degil.

Bunun çok ötesine geçen, Cocuklarin özgür, sosyal, dayanışmacı bireyler olabilmelerinin önünü açabilmek ve gerek bugün gereksede yarın karşılaşabilecekleri sorunları kendi başlarına çözebilecek duruma gelebilmelerini sağlamaktir.Üç yıllık süre içerisinde edindikleri deney ve tecrübelerin ışığında, yuva sonrası yaşamlarında karşılaşabilecekleri zorlukları aşma ve kendi kişilikleri ile örtüşen, bağdaşan çözüm yolları üretebilen bireyler olabilmeleri yönünde bir şeyler verebilmektir.